Vereniging van Eigenaars Hogerbeetsstraat Oneven
Rotterdam
Voor eventuele vragen of opmerkingen aan het bestuur verzoeken wij u gebruik te maken van email, respectievelijk schriftelijk, ter attentie van onze administratie.

Secretariaat: Olivier Overbeke
Hogerbeetsstraat 11-A
3039 XH Rotterdam
E-Mail: