Vereniging van Eigenaars Hogerbeetsstraat Oneven
Rotterdam

HET ONTSTAAN VAN ONZE


VERENIGING VAN EIGENAREN HOGERBEETSSTRAAT ONEVEN 1-23In de dertiger jaren werd de wijk Blijdorp gebouwd volgens een strak schema. Nadat de Statensingel gereed was werd in 1937 begonnen met de bouw van de huizen Hogerbeetsstraat oneven-zijde. De eerste huizen hiervan werden in 1938 opgeleverd en hadden het aanzien zoals op de grote foto uit die tijd nog te zien is. Alle huizen waren standaard voorzien van markiezen in de gestreepte kleuren donker cognac en roomwit.

Aansluitend werden de huizen Hogerbeetsstraat even-zijde ( 1939 ) en de Bickerstraat ( 1940 ) gebouwd.

Alle huizen waren huurhuizen en de opzichter van de bank woonde zelf op nummer 1a (de heer Mulder en later zijn schoonzoon de heer van de Meeberg) en hij was het aanspreekpunt voor klachten en storingen, maar kwam ook zelf elke maand de huur in kontanten ophalen.


Ook was hij verantwoordelijk wie er als huurder werd toegelaten. Daartoe ging hij bij de toekomstige huurders op huisbezoek om zich een beeld te vormen van de leefgewoonten van de aanstaande bewoners. Zo is er een situatie bekend die hij zou beoordelen of een jong gezin met drie kleine kinderen wel toegelaten kon worden. In het jonge gezin stond de vader om 8 uur 's-morgens net klaar om met zijn zakje brood onder de arm op de fiets naar zijn werk te gaan toen er gebeld werd. De jongste liep nog met een luier om door de kamer, terwijl de andere twee kinderen gewassen en aangekleed moesten worden om op tijd naar de kleuterschool gebracht te worden. En ja, hoor, daar stond de heer v.d. Meeberg en of hij even binnen mocht komen. Uiteindelijk is alles toch nog goed gekomen.


In de zeventiger jaren ontstond de situatie dat steeds meer mensen een eigen huis hadden of zouden willen hebben. Mede hierdoor is toen de wet gewijzigd, waardoor de mogelijkheid ontstond een kompleet flatgebouw te splitsen in een aantal losse appartementen, die ieder apart als volwaardige woning konden worden verkocht.

Voor een aantal gemeenschappelijke zaken werd daartoe een Reglement van Splitsing opgesteld en alle eigenaren waren hieraan gebonden en vormden dan samen een VvE.


De huizen Hogerbeetsstraat oneven waren eigendom van de N.V. Levensverzekering Maatschappij "Utrecht" en de splitsingsakte is op vier en twintig januari negentienhonderd acht en zeventig opgesteld door notaris Gerrit Hendrikus van Empel. De "Utrecht" wil de afzonderlijke appartementen niet zelf gaan verkopen en verkoopt het gehele blok onderhands aan de Schiedamse Beleggings Maatschappij (SBM) voor de prijs van 40.000,-- gulden per appartement. (exclusief overdrachtsbelasting). De heer de Vries is als eigenaar van de SBM verplicht gedurende een bepaalde tijd een kopie van de toekomstige koopaktes aan de "Utrecht" te tonen om ongehoorde prijsopdrijving te voorkomen. De verkoopprijs wordt bij aanvang in 1980 gesteld op 60.000,-- gulden k.k..


De geheel onverwachte brief van de SBM die bij mogelijk potentiële kopers(huurders) in de bus valt met het voorstel de huurwoning te gaan kopen veroorzaakt veel onrust in de straat en menig burenoverleg is er het gevolg van. Er vormt zich een protestgroep onder aanvoering van Jan van Huuksloot, wat wel het samenhorigheidsgevoel heeft verhoogd maar effectief aan de situatie niets heeft veranderd. Achteraf bleek de soep niet zo heet gegeten te worden als we eerst hadden gedacht. Een tiental huurders besloot tot de koop over te gaan en vormden daarmee de eerste leden van de Vereniging van Eigenaren.

De eerste jaarvergadering van de VvE vond toen plaats op maandag 16 februari 1981 in het lokaal van de Prinsekerk.

Zie hiervoor de notulen 1981.